LagosFW 2022

ANDREA IYAMAH R23 RUNWAY 1
LagosFW 2022 Day 4

Andrea Iyamah

LSP AND SHEM LFW2022 IMG 3816
LagosFW 2022 Day 5

SHEM PARONELLI

EKI KEREB49 A8633
LagosFW 2022 Day 2

EKI KERE

KIKOROMEO LFW2022 4 B9 A0014
LagosFW 2022 Day 3

KIKO ROMEO

LSP AND SHEM LFW2022 IMG 3785
LagosFW 2022 Day 5

Lagos Space Program

BANKE KUKU LFW2022 IMG 4079
LagosFW 2022 Day 5

BANKE KUKU

IMAD EDUSO LFW2022 IMG 0431
LagosFW 2022 Day 5

IMAD EDUSO

UGO MONYE LFW2022 4 B9 A2841
LagosFW 2022 Day 4

UGO MONYE

EKI LFW2022 4 B9 A2739
LagosFW 2022 Day 4

EKI SILK

BLOKE LFW2022 1
LagosFW 2022 Day 4

BLOKE

4 B9 A3258
LagosFW 2022

Odio Mimonet

CYNTHIA ABILA LFW 20224 B9 A2632
LagosFW 2022 Day 4

CYNTHIA ABILA

LULLA STUDIO LFW 2022 1
LagosFW 2022 Day 4

Green Access - LULLA STUDIO

LUSH HAIR LFW 20224 B9 A1724
LagosFW 2022 Day 4

LUSH HAIR

MAXHOSA LFW 20224 B9 A2169
LagosFW 2022 Day 4

MAXHOSA

BABAYO LFW 20224 B9 A1384
LagosFW 2022 Day 4

BABAYO

PEPPER ROW LFW 2022 PETRE TAYLOR 2
LagosFW 2022 Day 4

PEPPER ROW

AJOBI LFW20224 B9 A1258 DAY3
LagosFW 2022 Day 4

AJOBI

AORAH 1
LagosFW 2022 Day 4

Green Access - AORAH

HERU SHIZI 1
LagosFW 2022 Day 4

Green Access - HERU SHEZI

META KAY 1
LagosFW 2022 Day 4

GREEN Access - META KAY

AWA MEITE 1
LagosFW 2022 Day 4

AWA MEITE

PETRE TAYLOR 1
LagosFW 2022 Day 4

Green Access - PETTRE TAYLOR

ORIRE 1
LagosFW 2022 Day 4

ORIRE

Austrian Lace LFW20224 B9 A1059
LagosFW 2022 Day 4

AUSTRIAN LACE

Tia Adeola 1
LagosFW 2022

TIA ADEOLA

Rick Dusi 1
LagosFW 2022 Day 3

Rick Dusi

Duaba Serwa 1
LagosFW 2022 Day 3

Duaba Serwa

Abiola Olusola 1
LagosFW 2022 Day 3

Abiola Olusola

Emmy Kasbit 1
LagosFW 2022 Day 3

Emmy Kasbit

Elie Kuame 1
LagosFW 2022 Day 3

Elie Kuame

Ejiro Amos Tafiri 18
LagosFW 2022 Day 3

Ejiro Amos Tafiri

Gëto 1
LagosFW 2022 Day 3

Gëto

Green Access House of Akachi 1
LagosFW 2022 Day 3

Green Access - House of Akachi

Green Access Olisa Kenya 2
LagosFW 2022 Day 3

Green Access - Olisa Kenya

Green Access Oshobor 1
LagosFW 2022 Day 3

Green Access - OSHOBOR

Green Access Sahrzad Design 1
LagosFW 2022 Day 3

Green Access - Sahrzad Design

Green Access SVL design 1
LagosFW 2022 Day 3

Green Access - SVL Design

Munkus 1
LagosFW 2022 Day 3

Munkus

Ezoketho 1
LagosFW 2022 Day 3

Ezokhetho

Imprint 1
LagosFW 2022 Day 3

Imprint

Jermaine Bleu 1
LagosFW 2022 Day 3

Jermaine Bleu

4 B9 A9704 2
LagosFW 2022 Day 2

OLOOH

4 B9 A9170
LagosFW 2022 Day 2

TJWHO

Algueye Dakar 8
LagosFW 2022 Day 2

ALGUEYE DAKAR

4 B9 A9615
LagosFW 2022 Day 2

JZO

4 B9 A9742 2
LagosFW 2022 Day 2

SIMONE AND ELISE

4 B9 A9288
LagosFW 2022 Day 2

FRUCHÊ

4 B9 A9982 2
LagosFW 2022 Day 2

GOZEL GREEN

4 B9 A9454 2
LagosFW 2022 Day 2

CUTE-SAINT

4 B9 A9166 2
LagosFW 2022 Day 2

FIA

4 B9 A8981 2
LagosFW 2022 Day 2

DESIREÉ IYAMA

4 B9 A8779 2
LagosFW 2022 Day 2

KADIJU

Our Partners & Sponsors